Saturday, 5 July 2008

An Old Javanese poem:

Mijil

Punika kang serat tulus mijil
sangking katananton
ing tyas ingkang terus ing kasucen
pinaesan kalwan pupuji
saha khurmat taklim
ingkang tanpa putus

Sangking pun kakang Ki Gedhe Pengging
ingkang dahat bodho
ingkang ina sewu kahinane
santri pekir langip dama miskin
papa tanpa budi
kabudayan pugut

No comments: